شماره تماس

91002728 -02634118

مضرات فرش و رفع آن در قالیشویی بانو در حسن آباد

مضرات فرش و رفع آن در قالیشویی بانو در حسن آباد

قالیشویی بانو: شستشوی فرش از دیرباز در میان ایرانیان رسم بوده و در نزدیکی روزهای آخر سال انجام می‌شد. نظافت این کالای گستردنی به دلیل اینکه مانند فیلترهایی برای هوا عمل می‌کند، بسیار اهمیت دارد. قالی مقدار زیادی گرد و غبار معلق در هوا را به خود جذب می‌کند و به همین سادگی سلامت افراد […]