شماره تماس

91002728 -02634118

قالیشویی بانو در عظیمیه – راهکار کاهش مصرف آب در هنگام قالیشویی

قالیشویی بانو در عظیمیه

افزایش مصرف آب همراه با افزایش جمعیت سبب شده تا بحران آب در زمان کنونی جدی تر از قبل مطرح شود و کشور ما را در زمره کشورهای خشک و کاملاً خشک قرار دهد. بطور قطع این مسئله زندگی همه ما را تحت الشعاع قرار داده و با مشکل مواجه خواهد کرد، بطوری که ممکن […]