علت زرد شدن ریشه فرش

عوامل متعددی وجود دارد که باعث می‌شود پس از شستشوی کام فرش رنگ ریشه و اطراف آن زرد شود. در درجه اول باید بدانید که اصلی‌ترین دلیل آن عدم خارج‌شدن کامل آب کثیف از درون بافت‌های فرش است. در نتیجه اگر این کار را در خانه و با فشار آب کم انجام دهید احتمالاً با […]