شماره تماس

91002728 -02634118

ترمیم و رفوگری ریشه فرش

چگونه ریشه فرش را ترمیم کنیم؟ ریشه فرش یکی از مهمترین بخش‌های آن است که در صورت خرابی، به شدت ظاهر فرش را تحت تاثیر قرار می‌دهد. برای تعمیر و ترمیم ریشه فرش نیاز به مهارت و تخصص خاصی دارید، اما با رعایت چند نکته می‌توانید به راحتی ریشه فرش را تعمیر و ترمیم کنید. […]