شماره تماس

91002728 -02634118

باکتری های داخل فرش

. درباره باکتری های داخل فرش چه میدانید؟ فرش ‌ها به عنوان یکی از جذابیت‌ های بصری مهم در خانه شما عمل می کنند. اما این فاکتورهای موثر و با ارزش می‌توانند باکتری ‌های مختلفی را در خود نگه داری کنند. باکتری‌ های داخل فرش می‌توانند به دلیل شرایط محیطی نظیر گرما و رطوبت ناشی […]