شماره تماس

91002728 -02634118

برطرف كردن لكه چاي از روی فرش

قالیشویی بانو | برطرف كردن لكه چاي از روی فرش

بیشتر مردم به دلایل مختلفی صبح‌ها دیر از خواب بیدار می‌شوند و همین موضوع باعث می‌شود تا در هنگام خوردن صبحانه عجله داشته باشند. عجله‌ی زیاد منجر به پرت شدن حواس شده و ممکن است در این بین، با برخورد دستشان به استکان چای، موجب ریختن آن روی فرش شوند. بر طرف کردن آثار لکه‌های […]